Education programs of professional development

Accounting in accordance with international accounting standarts(160 academic hours)

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā dot iespēju apgūt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartiem. Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:
Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:

 • iegūt zināšanas par starptautisko finanšu pārskatu pamata koncepcijām;
 • sastādīt starpbilanci pēc virsgrāmatas kontu atlikumiem;
 • novērtēt aktīvus un pasīvus un koriģēt to novērtēšanu attiecībā uz praktiskajām situācijām;
 • sagatavot finanšu pārskatus atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 • iegūt zināšanas par uzskaites organizēšanu un pārskatu sastādīšanu nekomerciālās organizācijās;
 • novērtēt uzņēmuma darbību, izmantojot koeficientu analīzi.

English for Commerce (160 academic hours)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā, izglītojamais ir apguvis un pilnveidojis klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai saprastu angļu valodā rakstītus tekstus, prastu tos analizēt un izteikt savu viedokli par tiem. Prot rakstiski aizpildīt anketu un citus dokumentus, kuros jāsniedz informācija par sevi. Prot uzrakstīt dažādu veidu lietišķās vēstules un sastādīt CV angļu valodā pēc Europass standarta. Prot organizēt sanāksmi un sagatavot prezentāciju. Ir apguvis darbības sfērai nepieciešamo terminoloģiju.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:
Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:

 • Prast pastāstīt par sevi un pajautāt nepieciešamo lietu vai informāciju;
 • Izprast vienkāršus tekstus;
 • Prast pielietot darbības sfērai nepieciešamo terminoloģiju;
 • Prast veidot dažādas teikumu konstrukcijas;
 • Prast rakstīt vienkāršus tekstus, vēstules, dokumentus, sastādīt CV angļu valodā;
 • Prast veidot dialogus un sagatavoties darba intervijai;
 • Orientēties dažādās dzīves situācijās.
Copyright© 2019 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.