Non-formal education programs

Daugavpils

Nosaukums Modulis Stundas
Investīciju pārvaldīšana Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 40 st.
Finanšu menedžments Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Starptautiskie grāmatvedības standarti Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Grāmatvedība (kvalifikācijas paaugstināšana) Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Finanšu pārskatu analīze Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Grāmatvedības uzskaites pamati Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 120 st.
Grāmatvedības uzskaites pamati uzņēmumu vadītajiem Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 40 st.
Nodokļi un nodevas Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Angļu valodas (ar priekšzināšanām) intensīvais kurss Saziņa svešvalodās 120 st.
Angļu valodas (ar priekšzināšanām) intensīvais kurss Saziņa svešvalodās 80 st.
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) Saziņa svešvalodās 120 st.
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) Saziņa svešvalodās 80 st.
Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim Saziņa svešvalodās 120 st.
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim Saziņa svešvalodās 120 st.
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim Saziņa svešvalodās 120 st.
Koučings Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Cilvēkresursu vadīšana Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Biznesa psiholoģija Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Pārdošanas vadība un mārketings Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Vācu valoda (ar priekžināšanām) Saziņa svešvalodās 120 st.
Franču valoda Saziņa svešvalodās 120 st.
Sava profesionālā stila veidošana Sociālās un pilsoniskās prasmes un Kultūras izpratne un izpausme 80 st.
Sevis pilnveidošanas ABC Sociālās un pilsoniskās prasmes un Kultūras izpratne un izpausme 80 st.
Karjera un cilvēkresursi Sociālās un pilsoniskās prasmes, Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība un Kultūras izpratne un izpausme 80 st.

Krāslava

Nosaukums Modulis Stundas
Starptautiskie grāmatvedības standarti Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Grāmatvedība (kvalifikācijas paaugstināšana) Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Grāmatvedības uzskaites pamati Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 120 st.
Grāmatvedības uzskaites pamati uzņēmumu vadītajiem Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 40 st.
Angļu valodas (ar priekšzināšanām) intensīvais kurss Saziņa svešvalodās 120 st.
Angļu valodas (ar priekšzināšanām) intensīvais kurss Saziņa svešvalodās 80 st.
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) Saziņa svešvalodās 120 st.
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) Saziņa svešvalodās 80 st.
Koučings Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 80 st.
Copyright© 2019 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.