Jūsu profesionālais grāmatvedis!
Viss vienkārši, mēs zinām likumus!
  • Mācību centrs
  • Uzņēmumu grāmatvedības apkalpošana
  • Juridiskie pakalpojumi
  • ES finansējums

SIA "Finanšu projektu aģentūra" piedāvā  šādus pakalpojumus:

Pirmreizējās grāmatvedības uzskaites izveidošana, pārbaude un analīze;

Grāmatvedības un nodokļu uzskaites veikšana izmantojot klienta iesniegtos pirmreizējos dokumentus;

Grāmatvedības bilances un ar to saistīto atskaišu sastādīšana, nodokļu reģistru un citu likumdošanā noteikto atskaišu sastādīšana;

Operatīvās bilances, deklarāciju un gada atskaites sastādīšana;

Konsultācijas par grāmatvedības un nodokļu likumdošanas jautājumiem;

Nodokļu minimizācija;

Uzņēmuma grāmatvedības politikas sastādīšana;

Uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīze;

Biznesa plānu izstrāde;

Iesnieguma un biznesa plāna sastādīšana kredīta iegūšanai;

Finanšu pārskata revīzijas veikšana. Audits;

Darba drošības dokumentu izstrādāšana;

Konsultācijas par ES struktūrfondu finansējuma piesaistīšanu;

Uzņēmuma reģistrāciju Latvijas Republikā;

Palīdzība juridiskos jautājumos;

Attālinātie grāmatvedības pakalpojumi

Partneri

Ambler
Orients
Andre Sadzīves tehnikas serviss

Andre Sadzīves tehnikas serviss

Lagonda
Dubiki
One Green
Copyright© 2019 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.