Neformālās izglītības programmas

 

Nosaukums

Modulis

Stundas

Investīciju pārvaldīšana

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

40 st.

Finanšu menedžments

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

80 st.

Starptautiskie grāmatvedības standarti

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

80 st.

Grāmatvedība (kvalifikācijas paaugstināšana)

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

80 st.

Finanšu pārskatu analīze

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

80 st.

Grāmatvedības uzskaites pamati

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

120 st.

Grāmatvedības uzskaites pamati uzņēmumu vadītajiem

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

40 st.

Gramatvedības datorprogramma 1C

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

150 st.

Nodokļi un nodevas

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

80 st.

Projektu vadība

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

40 st.

Angļu valodas (ar priekšzināšanām) intensīvais kurss

Saziņa svešvalodās

120 st.

Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

Saziņa svešvalodās

120 st.

Angļu valoda IELTS kurss

Saziņa svešvalodās

40 st.

Angļu valoda TOEFL kurss

Saziņa svešvalodās

40 st.

Vācu valoda (ar priekšzināšanām)

Saziņa svešvalodās

120 st.

Vācu valoda ( bez priekšzināšanām)

Saziņa svešvalodās

150 st.

Franču valoda ( ar priekšzināšanām)

Saziņa svešvalodās

120 st.

Franču valoda (bez priekšzināšanam)

Saziņa svešvalodās

150 st.

Zviedru valoda ( ar priekšzināsanām)

Saziņa svešvalodās

120 st.

Zviedru valoda( bez priekšzināšanām)

Saziņa svešvalodās

150 st.

Spāņu valoda ( ar priekšzināšanām)

Saziņa svešvalodās

120 st.

Spāņu valoda ( bez priekšzināšanām)

Saziņa svešvalodās

150 st.

Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim

Saziņa svešvalodās

120 st.

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

Saziņa svešvalodās

120 st.

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

Saziņa svešvalodās

120 st.

Lietišķā valsts valoda

Saziņa svešvalodās

120 st.

Datorprasmes ( ar priekšzinašanām)

 Datorzinības

120 st.

Datorprasmes ( bez priekšzināšanām)

Datorzinības

120 st.

Profesionālās karjeras veidošana

 Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

40 st.

Koučings

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

80 st.

Cilvēkresursu vadīšana

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

80 st.

Biznesa psiholoģija

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

80 st.

Pārdošanas vadība un mārketings

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

80 st.

Sava profesionālā stila veidošana

Sociālās un pilsoniskās prasmes un Kultūras izpratne un izpausme

80 st.

Sevis pilnveidošanas ABC

Sociālās un pilsoniskās prasmes un Kultūras izpratne un izpausme

80 st.

Karjera un cilvēkresursi

Sociālās un pilsoniskās prasmes, Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība un Kultūras izpratne un izpausme

80 st.

 

 

 Visas  programmas tiek piedāvātas Daugavpilī, Krāslava un Rēzeknē.

Copyright© 2019 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.