Uzņēmumu grāmatvedības apkalpošana

Grāmatvedība - atsevišķa valsts, maza pasaule, kurā ir noteicošā pastāvīga kārtība.

Kompetentā grāmatvedības uzskaite, skaidra darba metodikas definīcija, kā arī licencētas programmatūras izmantošana - tas viss padara jūsu uzņēmuma darbību par veiksmīgu un drošu.

Uz šo brīdi uzņēmuma „Finansu Projektu aģentūra”  speciālisti sniedz pilnus vai daļējus grāmatvedības pakalpojumus:

 • grāmatvedības uzskaites veikšana visos reģistros, izmantojot automātisko grāmatvedības uzskaites sistēmu 1C
 • uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrādāšana
 • primārās dokumentācijas apstrāde
 • visu uzskaites reģistru sastādīšana
 • grāmatvedības un nodokļu atskaites sagatavošana
 • klientu atbalsts nodokļu likumdošanas jomā 
 • uzņēmuma iekšējās dokumentācijas un atskaišu sastādīšana
 • uzņēmuma ārējo grāmatvedības atskaišu sastādīšana
 • atskaišu statistikas iestādēm sastādīšana
 • personāla uzskaiti un kadru dokumentācija
 • konsultācijas par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu tiesību aktiem
 • nodokļu minimizācija
 • uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīze

Turklāt mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 • uzņēmuma gada pārskata revīzija
 • biznesa plānu izstrāde
 • pieteikuma un biznesa plāna izstrāde aizdevuma saņēmšanai
 • Konsultācijas par ES struktūrfondu finansējuma piesaistīšanu
 • reģistrācijas dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • juridiskie pakalpojumi.

 SIA "Finanšu projektu aģentūra" ir profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (PCTA)  polise  ar atbildības limitu EUR 100 000.

 Uzņēmuma "Finansu Projektu aģentūra" grāmatveži  vienmēr var palīdzēt Jums, ja Jums ir grūtības ar grāmatvedības vai nodokļu uzskaiti.

 

Copyright© 2020 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.