Finanšu pārskata revīziju veikšana

Kopš 2010.gada SIA "Finanšu projektu aģentūra" sadarbojas ar zvērinātu revidentu komersabiedrību SIA "Orients Audit & Finance" , un piedāvā Jums savus pakalpojumus finanšu pārskata revīzijas veikšanā. SIA "Orients Audit & Finance" ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegta licence Nr.28.

Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums pieprasa zvērināta revidenta revīziju atbilstoši likumam Par zvērinātiem revidentiem uzņēmumiem, kuri pārsniedz vismaz divus no trim sekojošiem finanšu rādītājiem:

 Revīzijas prasības  

 

 Revīzija

Ierobežotā pārbaude

Finanšu pārskatu revīzijas un ierobežotas pārbaudes kvalifikācijas kritēriji 

Sabiedrības finanšu pārskati

Konsolidētie finanšu pārskati

Sabiedrības finanšu pārskati

Vidējas un lielas sabiedrības/koncerni

 x

 

Mazas sabiedrības, kas pārsniedz 2 no 3 kritērijiem 2 gadus pēc kārtas:
1) neto apgrozījums – EUR 1,600,000
2) kopējie aktīvi – EUR 800,000
3) vidējais darbinieku skaits – 50

 x

 

 

Mazas sabiedrības, kas pārsniedz 2 no 3 kritērijiem 2 gadus pēc kārtas:
1) neto apgrozījums – EUR 800,000
2) kopējie aktīvi – EUR 400,000
3) vidējais darbinieku skaits – 25

 

 

Koncerna mātes sabiedrības

 

 

Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības (100%), tās meitas sabiedrības

 

 

Sabiedrības, kas atzīst, novērtē un klasificē aktīvus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

 

 

Sabiedrības, kuru vērtspapīri kotējas biržā

 

 

Pakalpojumu cena un laiks tiek atrunāts abpusējas vienošanās rezultātā. 

Slēdzot līgumu par pakalpojumu sniegšanu, Jūs iegūsiet bezmaksas konsultācijas grāmatvedības organizācijas un nodokļu jautājumos.

Copyright© 2020 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.