ES finansējums

ES fondu piesaiste

 

Mēs piedāvājam profesionālas konsultācijas visā projekta ciklā, kas sevī ietver:

-Projekta idejas noformulēšanu;

-Piemērotākās programmas identificēšanu;

-Projekta pieteikuma izstrādi;

-Iepirkumu dokumentācijas noformēšanu;

-Pavaddokumentu koordinēšanu;

-Gala atskaites noformēšanu līdz finansējuma saņemšanai.

 

Mums ir veiksmīga pieredze sekojošu Eiropas Savienības struktūrfondu programmu apguvē: Eiropas Reģionālās Attīstības fonds (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF).

Papildus Eiropas Savienības struktūrfondiem ir piesaistīti fondi uzņēmumiem zem citiem starptautiskiem finanšu instrumentiem, tostarp Norvēģijas finanšu instruments, Klimata pārmaiņu finanšu instruments ( KPFI ), Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instruments u.c.

Kopš uzņēmuma dibināšanas 2001.gadā esam iesnieguši vairāk nekā 150 projektus un piesaistījuši finansējumu vairāk nekā 50 mlj EUR apmērā.

 

Copyright© 2020 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.