Projektu sagatavošana pieteikšanai ES struktūrfondos

Katru uzņēmēju interesē sava biznesa attīstīšana un lielākas peļņas iegūšana izmantojot ES struktūrfondu finansiālo atbalstu. Ja Jums jau ir biznesa ideja vai biznesa projekts:

 • Jūs vēlaties paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju, lai būtu soli priekšā citiem;
 • Jūs plānojat piedalīties starptautiskās izstādēs, lai atrastu jaunus darījumu partnerus;
 • Jums nepieciešams pasūtīt tehnisko projektu, veikt mārketinga pētījumu, saņemt konsultāciju ISO sertifikāta sagatavošanā;
 • Jūs plānojat izstrādāt jaunu tehnoloģiju ražošanas attīstībai, ražot jaunus vai uzlabot esošos produktus;
 • Jums nepieciešams izveidot ražošanas infrastruktūru, apgādājot objektu ar ūdeni, kanalizāciju, gāzi, elektrību, siltumenerģiju, telekomunikācijām, kā arī izveidot piebraucamos ceļus;
 • Jūs vēlatie modernizēt savu ražotni saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, iegādāties jaunu, modernu tehnisko aprīkojumu.

Jums ir iespēja piesaistīt finansējumu no ES struktūrfondiem - no Eiropas reģionālās attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda (ESF) un Eiropas lauksaimniecības vadības un garantiju fonda (ELVGF). Lai iegūtu ES struktūrfondu finansējumu, nepieciešams izstrādāt un iesniegt projektu. Projekta izstrāde sākas ar prioritāšu noteikšanu un biznesa idejas precizēšanu vai konkrētas problēmas izpēti. Prioritātes un problēmu izpēte ļauj noteikt projekta pamatdomu, izvēloties no vairākiem iespējamiem risinājumiem to, kas vislabāk atbilst uzņēmuma stratēģijai. Lai objektīvi novērtētu uzņēmuma iespējas, projekta un līdzfinansējuma ieceri kopumā, jāiepazīstas ar esošajām finansu atbalsta programmām, to uzdevumiem, prioritātēm, noteikumiem un ierobežojumiem. Šajā posmā jāatrod projekta finansējuma avoti (savi finansu līdzekļi, bankas finansējums, Latvijas garantiju aģentūra), lai segtu visus 100% projekta izdevumus.

Ja Jūs nolemsiet, ka projekta realizācija ar ES struktūrfondu noteikumiem konkrētā programmā ir izdevīga Jūsu uzņēmumam, jānoformulē nosaukums. Nosaukumu jāpiemēro tās programmas mērķim, kuras finansējumu Jūs vēlaties iegūt.

Kad Jūs noteiksiet darbu apjomu, kas saistīts ar projekta sagatavošanu, jāsastāda komanda – speciālistu grupa, kas atbild par visu procesa norisi. Tie var būt gan Jūsu uzņēmuma speciālisti, gan neatkarīgi eksperti-konsultanti.

Projekta dokumentācijas sagatavošana parasti tiek iedalīta 4 daļās:

 1. dokumentācija, kas saistīta ar iepirkumiem;
 2. tehniskā dokumentācija (būvprojekts, tehnikas un aprīkojuma specifikācija, u.c.);
 3. biznesa plāns;
 4. specifiskā dokumentācija (izziņas, protokoli, gada atskaite, speciālās formas, u.c.).

Iepirkumu procedūra. Tās veikšana ir viens no nosacījumiem, ko jāizpilda, lai pilntiesīgi pretendētu uz ES struktūrfondu finansiālo atbalstu. Ja piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumacena pārsniedz  70000 EUR , vai būvdarbu paredzamā līgumcena  pārsniedz 170 000 EUR, jāizsludina konkurss un jāsaņem vismaz 3 piedāvājumi. Tiem pilnībā jāatbilst normām, kas rakstiski formulētas konkursa noteikumos. Noteikumi ir vienādi visiem dalībniekiem. Tos izstrādā pats uzņēmums patstāvīgi vai sadarbībā ar konsultantiem. Iepirkumu dokumentācijas noformēšanai jāatbilst 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". 

Biznesa plāns. Tas tiek sastādīts saskaņā ar noteikto formu. Biznesa plāns ir vajadzīgs firmai un tās īpašniekiem savas ieceres objektīvai novērtēšanai. Biznesa plāns ir instruments, ar kura palīdzību uzņēmums var piesaistīt papildus līdzekļus kredītu vai investīciju veidā. Šis dokuments noteiktos apstākļos var kļūt par instrumentu papildus neatgriežamā finansējuma piesaistīšanai.

Specifiskā dokumentācija. Šajā gadījumā runa ir par dažādu formu aizpildīšanu, nepieciešamo izziņu, protokolu un citu dokumentu noformēšanu. Iesakām ievērot, ka dokumentu saņemšana no valsts iestādēm aizņem laiku no 2 līdz 4 nedēļām, dažreiz arī ilgāk.

Projekta finansēšana no ES struktūrfondiem tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:

 • administratīvie kritēriji
 • kopējie kvalitātes kritēriji
 • specifiskās atzīmes

Ja projekts atbilst noteiktajiem kritērijiem, tad, pēc līguma noslēgšanas ar administrējošo institūciju, tas jārealizē, jānodod gala atskaite, un tad var saņemt ES struktūrfondu līdzfinansējumu.

Uzmanīga un profesionāla attieksme palīdzēs Jums pārvarēt visus šķēršļus un sagatavot nevainojamu projektu.

Informāciju par ES struktūrfondiem un valsts atbalsta programmām Jūs varat atrast šādās interneta adresēs: www.em.gov.lv, www.cfla.gov.lv, www.liaa.gov.lv, www.esflatvija.lv, www.lm.gov.lv, www.nva.lv, www.lad.gov.lv www.viaa.gov.lv un Finansu ministrijas tematiskajā mājas lapā www.esfondi.lv.

Copyright© 2020 fpagentura.lv Visas tiesības aizsargātas. Informācijas publicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.